Українські скарби

Субота, 03.06.2023, 17:13

Вітаю Вас Подорожній | RSS | Чільна сторінка | Статті | Реєстрація | Вхід

Чільна сторінка » Статті » » Біоенергетика

Національне бойове мистецтво – шлях до цілісної людини, цілісного українця
Бойове мистецтво в Україні наразі перетворилося в реальність тільки для спортсменів, військовиків, бійців спецназу та невеличкої групи ентузіастів. Більшість молодих людей України втратило інтерес та устремління до покращення кондицій свого тіла і саме тому країна сьогодні не може в достатній кількості набрати здорової молоді до Збройних сил.

Адже не є секретом, що саме вивчення бойових мистецтв робить з хлопця чоловіка, козака, захисника Роду. Бути захисником Роду – це те, що належить козакові за правом народження. Просто ця якість зі знищенням українського козацтва, підступно була закрита від молоді і їх поступово почали перетворювати в жінкоподібних істот, котрі сьогодні у суспільстві і рекламуються, і стимулюються, приводячи до виродження нації через чоловічу фізичну нездатність та гомосексуальні стосунки тощо. Тобто, бути таким собі сопливим, без внутрішнього стрижня, стимулюється можновладцями задля легкого керування таким інертним суспільством.

У природі, як відомо, порожніх місць не буває, а отже, якщо якась ніша звільняється, то одразу заміщується іншою якістю. Саме тому ми бачимо, що з перетворення хлопців на, вибачайте, сопляків, дівчата починають народжуватися подібними до чоловіків – з широкими плечами та вузькими стегнами. До чого це може призвести – відомо будь-якій жінці, яка вже народжувала дітей.

Але на сьогодні ніхто з нас не застрахований від техногенних та інших катастроф, від фізичного чи психічного нападу на вулиці, в транспорті чи вдома, і тоді наше здоров’я та життя можуть бути під загрозою. Щоденно масмедіа нас інформує про вбивства, ґвалтування, грабежі тощо. В цій ситуації українець має використати всі свої сили задля виживання.

Щоб попередити небезпеку чи звести до мінімуму її наслідки в наш час, як ніколи раніше, треба знати та уміти використовувати ефективні засоби самозахисту. Стрижнем цих засобів мають стати древні українські системи підготовки ратоборців. Ці системи є і захистом від фізичного насильства, від екологічних та техногенних катастроф, економічного хаосу, психологічного тиску, хвороб та травм.

А що ми бачимо сьогодні на теренах України? Які системи виживання пропонуються сьогодні в Україні?

Робота вчених-еніологів з Центру "ЕНІО” м. Ростов на Дону з людьми різних національностей та рас дала цікаві результати – поступово у вчених склалася уява про те, що у людей планети має місце два типа енергетики: східний та західний. Західний, чи європейський (орійський) тип – енергоінформаційний потік умовно проходить зверху донизу від Абсолюту через всі рівні Інформаційних Полів до тіла Планети. Східний – від Землі енергоінформаційний потік відходить до Абсолюту. Натомість анатомічне тіло людини виконує роль антени (диполя) у визначеному енергоінформаційному спектрі.

Наша планета сама приймає участь в енергоінформаційному обміні Всесвіту: є зони сприятливої енергетики, через які Земля виконує енергоінформаційний "вдих”, а також є відома велика кількість патогенних зон, через які планета "видихає”. Енергоінформаційний обмін здійснюється через рослини, комахи, тварини і людей.


Багато хто з людей звертав увагу на те, в який бік обертається (закручується) вода, коли виходить з ванни у каналізацію – це залежить від північної, чи південної півкулі планети, де знаходиться та ванна. Дуже схожа картина має місце і з закруткою енергоінформаційних полів півкуль Землі. Інакше кажучи, будь-який потік в сторонньому середовищі для збереження свого стійкого стану має закручуватися. Все це дало ґрунт прийняти, що умовний енергоінформаційний потік (канал), котрий пронизує людину, обов’язково має закручуватися. Після проведених експериментів з маятником, були зроблені наступні висновки: у людей з західним типом енергоінформаційного обміну маятник обертався проти ходу, а у східних за ходом годинникової стрілки.

1. Західний тип енергетики.

2. Східний тип енергетики.

3. Енергетика зазомбованої людини.

Енергоінформаційний потік, відповідно, за аналогією з електромагнітним, повинен мати ті чи інші площини поляризації. Це знову ж таки перевірялося маятником. У випадку наявної західної енергетики маятник спочатку коливався в напрямку площин поляризації у вказаному на малюнку порядку: 4 цикли в площинах і 5-й цикл – по колу. При цьому кожен цикл коливань у площині здорової людини складав рівно 12 секунд, тобто 12 секунд маятник коливався в одній площині, 12 – в другій,... 12 – колом. Зрозуміло, що п’ять циклів по 12 секунд у сумі дають 60. За цей час мало місце повне сканування та перезапис інформації в Інформаційних Полях людини через його енергоінформаційний канал. Саме так в кінескопі телевізора електронний промінь за деякий час рядками пробігає на екрані, формуючи зображення.

Варто звернути увагу, що поєднання площин поляризації західного-орійського типу енергетики людини додатковою рискою (малюнком), дає восьмикінцеву зірку, тобто Зірку Господа Ра (див. Духовна парадигма Руси-України). При цьому стає зрозумілим, чому саме ця Зірка лягла в основу шестидесятиричної системи обчислення для математиків та фізиків, адже число, що характеризує богів Пантеону Ра та і самого Ра є 60.

Схиляймо голови перед нашими пращурами за те, що вони знали такі тонкощі природи людини ще тисячі років тому, а ми тільки-но зараз пізнаємо їх.

Поляризація східного енергоінформаційного каналу є зображенням пелюсток квітки лотоса, а лотос, як відомо, є енергетичним символом Сходу. В цьому випадку маятник виписував пелюстки, поступово повертаючись по колу за годинниковою стрілкою. Часових закономірностей при цьому виявлено не було.

В обох випадках блокування, відсутність тієї чи іншої площини поляризації, вказувала на наявність хвороби чи зовнішньої програми дистанційного керування – зомбування.

1.ЕНЕРГОЦЕНТРИ (ВИХОРИ) ЛЮДИНИ ЗАХОДУ

Імунний кокон орійця-європейця

Розглянемо як енергоінформаційний потік, обертаючись проти годинникової стрілки, входить в тім’я – 1-й енергоцентр (вихор) і далі, проходячи через анатомічне тіло людини, активує роботу всіх енергоцентрів (вихорів).

1-й енергоцентр – відповідає за зв’язок з Інформаційними Полями (Абсолютом).

2-й – забезпечує роботу мозку і, в першу чергу, візуалізацію думообразів, телепатію тощо. В потиличні частині на астральному плані знаходяться зони, які відповідають за продукування гормонів та ферментів. Саме в цю область впроваджуються програми зомбування. Іншими словами, 2-й енергоцентр відповідає за недоторканість волі індивіда. За традицією цей центр ще називають "Третє око” і знаходиться він на чолі у міжбрів’ї.

3-й шийна частина (горловий центр). Це вербальний рівень обміну інформації та взаємозв’язок спинного та головного мозку.

4-й серцевий центр. Крім того ще несе відповідальність і за газообмін організму.

5-й – "сонячне сплетіння”, "центр збирання”, центр рівноваги основних меридіанів: права рука – ліва нога та ліва рука – права нога. Цей центр відповідає за роботу шлунка, підшлункової залози, жовчного міхура та нирок.

6-й –область пупа. Центр енергетичного забезпечення. На анатомічному плані він відповідає за роботу кишківника.

7-й – центр психологічної рівноваги. Друге його призначення на анатомічному плані – відповідати за статеві функції. У випадку зовнішнього зомбування блок дистанційного керування проецирується на куприк. У східній "енергетиці” це 1-ша чакра.

Як видно із схеми, перші 7 енергоцентрів розташовуються так, як і за східною уявою. Тільки їх рахунок зворотній для східного типу і прямий для орійського, європейського типу. Надалі має місце радикальна несхожості двох типів енергоінформаційного обміну. Орійський тип має ще два основних енергоцентри, котрі мають проекцію на анатомічний план.

8-й енергоцентр – парний – коліна.

9-й енергоцентр – парний – стопи ніг. Обидва ці енергоцентри несуть відповідальність за взаємозв’язок всього енергоінформаційного каркасу з рідною Землею – деякі резонансні синхронізатори.

Далі ще більше різниця від східного типу – три енергоцентри, котрі проектуються тільки на ефірний план: 10-й, 11-й і 12-й. Подивившись у розділ "Духовна парадигма Руси-України” в Таблиці №7. Пантеону богів Господа Дия (Ефірний Світ), знаходимо назву цих центрів:

10-й енергоцентр, центр що відповідає за сміливість людини.

11-й енергоцентр, центр що відповідає за чесність людини.

12-й енергоцентр, центр що відповідає за бездоганність людини.

Тобто, призначення цих центрів говорить само за себе – виховання власного Его в сміливості, чесності та бездоганності. А моральні якості завжди були найвище пошанованими орійцями-праукраїнцями.

Енергоінформаційний потік, сприйнятий нашою багатомірною сутністю, перетворюється фізичним планом, котрий є об’ємним резонатором в чотиривимірному просторі, і передається живому розумному організмові – Планеті Земля. Саме в цьому і є призначення тієї особи, яку прийнято називати людиною.

Але енергоінформаційний потік не повністю весь іде до Землі – частина його, виходячи з 9-го центру, повертається назад до 1-го. При цьому утворюється об’ємна багатошарова структура – кокон. 1-й внутрішній шар називається Ефірним, 2-й – Астральним, 3-й – Ментальним, 4-й – Каузальним, 5-й – Душевним і 6-й –Духовним. Ці шари є повною відповідністю тіл людини. Тільки там 1-м тілом є Анатомічне тіло і т.д.

В разі коли цей людський кокон є "цілим”, то ніякий негатив в нього проникнути не може. Людина не хворіє, коли всі енергоцентри працюють нормально, тобто її імунна система функціонує нормально. Адже цілісна духовність проектується в ментальний план нашим повноцінним розумом, котрий в свою чергу, визначає цілісність ефірного плану, далі астрального тощо. Тоді ні один астрально-ментальний деструктор не зможе втілитися в таку людину: про таких деструкторів в народі кажуть – підселення, порча чи одержимість. На таку людину не діють чародійство, магічні ритуали, програми зомбування! Вона для цієї нечисті є прозорою!

2.ЕНЕРГОЦЕНТРИ (ЧАКРИ) ЛЮДИНИ СХОДУ

Імунний кокон людини Сходу
У східного типу людини енергоінформаційний канал, як вже говорилося, виходить із Землі і через людину, через всі рівні Інформаційних Полів йде до Абсолюту. Таким чином відбувається повний цикл енергоінформаційного обміну. Людина східного типу має 7 чакр, 1-ша – є входом енергоінформаційного каналу із Землі. Виходячи потім через 7-му чакру, частина цього каналу, як і в західному типі, утворює багатошаровий кокон – імунне яйце. Але, на відміну від західного типу, цей кокон, виходячи з 7-ї чакри, входить до 1-ї. Ноги в цьому випадку ніби не захищені.

Така радикальна відміна енергетики західної та східної людини відбилася на її змісті життя та мислення. Ця відміна також віднаходиться і в філософських, і в духовних поглядах. Західний тип – енергоінформаційний канал іде зверху вниз: Абсолют, далі низхідні Інформаційні поля – Боги (янголи) – Сутнісне Я – Вище Я – особа.

Теоретично, кожен орієць може самостійно спілкуватися з будь-яким рівнем Ієрархії Інформаційних Полів, але європейське виховання та релігійна заанґажованість, на жаль, інколи блокують це спілкування.

Для людей сходу головним є конкретний земний вчитель, гуру, лама... Учитель, на свій власний розсуд, може відкрити вихід учневі до вищих божественних ієрархів через ініціацію, а може й жорстко покарати учня: посадити його в яму зі сміттям, бити бамбуковими патиками по п’ятам тощо. Саме вчитель визначає подальшу можливість щодо спілкування його учня з висхідною божественною Ієрархією. Десь там, за цією ієрархією, знаходиться недосяжний, непізнаний Абсолют, і тільки вибраним надається можливість з ними спілкуватися, тим, хто потім донесе ці всесвітні знання до інших людей сходу.

Різні духовно-філософські погляди Сходу та Заходу відображені в радикальних відмінностях способу життя на індивідуальному та загальносоціальному рівнях. Східний уклад – одвічно колективна, копітка, монотонна праця. Написання ієрогліфів може тягтися декілька днів; рабська праця на полях та на сучасних конвеєрах. У війську – добре зазомбована орда, безумовне бажання віддати життя за монарха, пана, гуру... Щоденні важкі тренування воїнів-монахів – не встиг народитися, а вже кричи "Кий-я”. Під час медитації східна людина сідає в позу лотоса або, молячись, стоячи навколішки, сідає на п’яти. При цьому здійснюється заземлення 1-ї (східної) чакри і відкриття виходу енергоінформаційного каналу Землі. Східними чолобитними вклоняннями активується 6-та чакра – "третє око”.

В дохристиянському Православ’ї орійці-праукраїнці ніколи не ставали на коліна, а завжди входили в духовний стан через божественні образи, символи, знаки – стоячи: енергоінформаційний канал при цьому через парний 9-й центр вільно нисходить до Землі.

Західний тип має більшу індивідуальну самостійність. Особливо це дуже яскраво відображено в українському етносі. І прикладів цього дуже багато. Всі козаки-характерники були стовідсотковими індивідуалами, практично не підкорялися ніякому командирові, але все, що вони робили самостійно, було на користь козацькому братству. Тобто, з огляду на козака-характерника, західний тип мислення – це вільне спілкування з загальним ментальним планом Планети через всі рівні Інформаційних Полів. Іншими словами – озаріння.

З вкоченням в Україну східної релігії та сьогоднішніми захопленнями ідеями сходу – йогою, східними єдиноборствами та іншими східними релігійними течіями, на європейця (орійця) став чинитися потужний енерго-інформаційний тиск. Що цікаво – все це сталося зовсім не стихійно. В більшості випадків за всим цим стояла і стоїть потужна державна підтримка. Згадайте-но розрекламований у нас скандал з японською сектою Аум-Сенрікьо, багатогодинні розповіді на радіо та телебаченні про появу у Європі сект тантра-йоги, прибічники якої пропагують повну статеву розкуту, а точніше розпусту. У християнських церквах з’явилися східні чотки, прихожани почали молитися навколішки та битися головою об підлогу. Та ще й при цьому вони, на східний манер, по 40 разів мають повторювати "Отче наш...” Тож, коли щось в цьому світі коїться – це комусь вигідно.

Сьогодні лікарі вам можуть розповісти, що кількість людей, котрі мають психічні розлади, порушення суглобів ніг та рук, деформацію хребта, болі голови, - значно зросла і зросла саме через захоплення ідеями сходу. Чому ж таке має місце: нібито високі ідеї кришнаїтів – приводять до 100%-го зомбування, заняття йогою – до деформації скелету?

Справа у тому, що різниця у енергоінформаційному обміні східного та західного типів людей є досить відмінною і без спеціального підходу це взаємопроникнення здатне привести тільки до деструктивних процесів.

То ж просимо не дивуватися, що в українця, котрий займається східними єдиноборствами, релігійними чи духовними практиками, щось не гаразд із психікою, щось не гаразд зі здоров’ям, щось не гаразд у сім’ї, щось не гаразд у соціумі – причина цього сьогодні стає зрозумілою. Справа у тому, що під час ініціації (під’єднання) європейця до Східного Егрегора, з енергоінформаційної точки зору має місце наступне: крім низхідного-західного енергоінформаційного потоку, "включається” також і висхідний-східний. Це призводить до практично повного розладу в роботі імунної енергоінформаційної оболонки та енергоцентрів (вихорів). В першу чергу дестабілізується робота 7-го центра, який (див. вище) є центром психічної рівноваги. Через "підпираючий” знизу східний потік має місце блокування хребта. Згодом це приводить до остеахандрозу та головним болям. Програма поступово переходить на анатомічний план і у хребті, в кровоносній системі, суглобах починають відкладатися солі. Не треба забувати, що 7-й енергоцентр знаходиться безпосередньо біля статевих органів людини, у чоловіка біля передміхурової залози, а у жінки біля яєчників. Відтак, поєднання двох енергопотоків у цьому енергоцентрі призводить до капсулювання передміхурової залози (простати) чоловіків, і, як наслідок, до ранньої імпотенції; а у жінок має місце пригнічення яєчників, що, як наслідок, призводить до безпліддя.

Шкода, але сьогодні на інформаційний ринок викидається дуже багато книжок, що пропагують переваги східної духовності та бойових мистецтв. Зареєстровано багато різних федерацій східних єдиноборств, що також пропагують переваги східного. Але всі ці переваги ви маєте сприймати досить критично з вищезазначених причин. Тільки ті люди, котрим це кармічно закладено (а це одиниці серед європейців), можуть випробувати себе у цій східній царині. Ті ж спортсмени, що мають якісь життєві чи анатомічні проблеми, мусять серйозно задуматися над вище наданою інформацією і зробити відповідні висновки.

 Доповідь А.І. Кондратьєва на 4-й Конференції "Буття українців”

(За книгою "Крір – бойове мистецтво українських характерників”

Автори: А. Кондратьєв та С. Горелишев)Категорія: Біоенергетика | Додав: Peruna (10.08.2010) | Автор:
Переглядів: 4797 | Коментарі: 6 | Теги: україніькі бойові традиції, чакри, українське бойове мистецтво, східне бойове мистецтво, біоенергетика, ЕНЕРГОЦЕНТРИ ЛЮДИНИ | Рейтинг: 5.0/1
Переглянути схожі матеріалиВсього коментарів: 6
0  
1 dzion   (02.11.2010 12:50) [Матеріал]
Цілком погоджуюсь з тим, що хлопці перетворюються на "сопляків". Людство деградує, це ще одне досягнення цивілізації з її державним устроєм. Не думаю, що жінка зможе виконувати чоловічі функції і навпаки. У кожного своє призначення. «Очоловічування» жінок також неприродно як і ожиночування чоловіків. Утворюється щось середнє. Сумніваюсь, що все піде по теорії Дарвіна шляхом удосконалення видів. Скоріше спрацює теорія хаосу. Це дуже сумно. Може не у 12-му, але таке людство, все одно, не буде життєздатним.

+1  
2 Росава   (02.11.2010 13:14) [Матеріал]
Отож...
Правду Густав Водічка написав: "Чоловіки, не здатні відповісти за свої слова, не мають права зватися баями, беками й ханами — вони просто звичайні дехкани...
Невпинно повторюємо, що ми — діти козацького роду, але нас, чомусь, не бентежить той факт, що члени запорізького лицарства взагалі уникали мати дітей, тим більше таких, як ми. Якби хоч один запорожець з'явився сьогодні де-небудь на вулиці — сучасна публіка наклала б у штани від страху..."
shock

-1  
3 dzion   (02.11.2010 13:23) [Матеріал]
Щодо подальшої енергетичної демагогії, маю великі сумніви. Тонкі матерії, безперечно, існують. Але вони занадто тонкі, щоб про них так сміливо говорити. Нерозумно так з розмаху відкидати «чуже, східне». Я більше 20 років займаюсь східними єдиноборствами і можу сказати, що вони такі ж східні, як і західні. Не існує сьогодні східних або західних єдиноборств. Є ефективні або неефективні прийоми і методики. І чия вина, що наші пращури на змогли зберегти свого для нас. Косоокі у цьому плані більш дбайливими виявились. Ось і все. Все решта – це культура і менталітет. Все решта залежить від світогляду, знань і совісті. В черговий раз переконуюсь: чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. або music або deal

+1  
4 Росава   (26.12.2010 15:07) [Матеріал]
Час покаже чия думка більш вірна - Ваша чи А. Кондратьєва та С. Горелишева.
Одне я знаю напевно - наші Пращури не лише змогли, але й зберегли наше для нас. І то лише наша провина що ми навіть не цікавимось нашим, нам набагато легше взяти те, що валяється у нас попід ногами - як то розрекламовані за Совєтів східні бойові мистецтва, а за постсовєтщину - східний феншуй.
Прогуляйтеся для прикладу по цьому сайту - чи мало тут, наприклад, як альтернативи китайському феншую, нашого рідного "феншую"? А тутечки я зібрала покищо зовсім грамулечку з того, що зберегли наші Предки для нас.
Хто хоче знати - знатиме, хто хоче знайти - знайде book

0  
5 kim-ua   (22.03.2011 19:18) [Матеріал]
///...Робота вчених-еніологів з Центру "ЕНІО” м. Ростов на Дону.../// - якраз зараз читаю їх книгу ЕНИОЛОГИЯ. Цікавва робота, не все однозначно сприймається, але інформація цікава... wink

+1  
6 Анатолій   (22.04.2011 15:44) [Матеріал]
Книжка "Крір-бойові мистецтва..." вже вийшла з друку. Звертайтеся.
Щодо того, що Дзіон пропагує східні єдиноборства, то я дослідив цю справу, перед тим, як написати все це у книжці. Знаю декілька майстрів зі східних єдиноборств, два з яких мають 4 Дан. Так от, у всіх у тій чи іншій мірі має місце простатит. І зважте, це у молодих людей. Отже, своє воно і у Африці своє. А Дзіону раджу вчасно звернути увагу на передміхурову залозу, щоб, на загал, не стати імпотентом.
Анатолій - співавтор книги.
Відповідь: Анатолій, дуже вам вдячна за коментар.
Ближчим часом відпишу Вам yes
Не завадило б поповнити свою домашню книгарню цією книжкою
Хто хотів би придбати книгу звертайтеся за адресою anatoliy@progtech.kiev.ua


dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Ім'я *:
Email:
Код *:

Розділи сайтуЦікаві матеріали

Амазонки - українки?
Скитські (праукраїнські) боги

З книгосхову

МЕЧ АРЕЯ Іван Білик

Пошук по сайту     

Матеріали, що спонукають до роздумів

Мапа гостей

        free counters

Статистика

Наша кнопка

             Українські скарби. Духовна культура, міфи та легенди, історія, народна медицина...
    [Отримати код кнопки]

Друзі сайту

ЗНАТИ ЩОБ РОЗУМІТИПравий Портал Донеччини ВОРОХОБНИК: портал українців Луганщини «Сонячний зайчик» – газета дитячої творчості та спілкуваннякарате-до Червоноград-Сокаль Наше-Рідне Славянский информационный каталог Слово наше рідне - слово українське Дух Волі - суспільно-політичне інтернет-виданняКняже Місто «Незборима нація» – видання історичного клубу «Холодний яр» Aгітаційно-пропагандивний ресурсІсторична Спадщина Антії-Руси-України Родинне Дерево нашої землі Рукотвори - скарбниця майстрів Мистецька крамниця Український національний інтернет-портал «Аратта. Вікно в Україну» решта наших друзів >>>

Пиши українськоюУкраїна у нас одна